Phần mềm quản lý Nhà hàng

TANLOC Restaurant V9.09 Phần mềm quản lý Nhà hàng
 • Đơn giá: 3,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý Siêu thị mini

TANLOC MiniMart V6.02 Phần mềm quản lý Siêu thị mini
 • Đơn giá: 6,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý Karaoke

TANLOC Karaoke V7.09 Phần mềm quản lý Karaoke
 • Đơn giá: 2,500,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý theo yêu cầu

TANLOC SOFTWARE (Theo yêu cầu) Phần mềm quản lý theo yêu cầu
 • Đơn giá: (thỏa thuận)
 • Bảo hành: (thỏa thuận)
 • Chi tiết: Xem chi tiết
 • Liên hệ: 0986.473.362
   

Phần mềm quản lý Bán hàng

TANLOC SalesManagement V7.08 Phần mềm quản lý Bán hàng
 • Đơn giá: 3,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý Cafe

TANLOC Cafe V8.06 Phần mềm quản lý Cafe
 • Đơn giá: 2,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý Shop thời trang

TANLOC FashionShop V6.03 Phần mềm quản lý Shop thời trang
 • Đơn giá: 3,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết

Phần mềm quản lý Club bida

TANLOC BilliardsClub V3.01 Phần mềm quản lý Club bida
 • Đơn giá: 2,000,000 VNĐ
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Chi tiết: Xem chi tiết
  asp.net MVC Microsoft DoNet Vislual Studio Oracle Jquery Java Ajax
2013 TANLOC SOFTWARE all rights reserved - http://phanmemtanloc.com/